Sievi Element Oy:ssä solmittiin paikallinen sopimus työehdoista

TIEDOTE 21.6.2022

Sievi Group-rakennuskonserniin kuuluvassa Sievi Element Oy:ssä on solmittu yhtiön tuotannon
työntekijöitä koskeva paikallinen sopimus työehdoista. Sopimus on kestoltaan 2-vuotinen, ja se
koskee muun muassa palkkausta ja tuotantopalkkiojärjestelmää, työaikoja, sosiaalisia määräyksiä
sekä henkilöstön työsuhde-etuja. Neuvottelut käytiin ensimmäistä kertaa puhtaasti henkilöstön ja
työnantajan välillä, ilman työnantajajärjestön ja työntekijäjärjestön osallistumista.

– Haluamme toimia paikallisen sopimisen edelläkävijöinä, sillä teollisuudessa paikallista sopimista
on toteutettu vielä varsin vähän tässä laajuudessa. Meillä on hyvät edellytykset kehittää paikallista
sopimista nyt tehdyn sopimuksen pohjalta ja osoittaa, että sekä työnantaja että henkilöstö voivat
olla lopputulokseen tyytyväisiä, sanoo Sievi Group Oy:n toimitusjohtaja Juha-Matti Silver.

Sievi Element Oy:n liiketoimintajohtajan Markus Göösin mukaan kokemukset ensimmäisistä
paikallisista sopimusneuvotteluista olivat positiiviset.

– Kun aikaisemmin järjestöt ovat sopineet keskenään, nyt työnantajan ja työntekijöiden edustajat
pääsivät aidosti paneutumaan yhdessä paikallisiin kysymyksiin ja miettimään, millä ehdoilla töitä
tehdään. Neuvottelupöydässä istuivat ne ihmiset, jotka parhaiten tuntevat paikalliset olot, ja se
varmasti auttoi pääsemään kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Myös henkilöstöltä on
tullut palautetta, että yhteishenki on parantunut prosessin aikana ja että neuvottelut ovat
tiivistäneet porukkaa, Göös toteaa.

Valtakunnallinen mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimus päättyi viime vuoden lopulla.
Alan neuvottelutilanne on ollut sen jälkeen jännittynyt, ja työntekijöitä edustava Teollisuusliitto on
julistanut Sievi Element Oy:hyn meneillään olevan lakon, jonka on tarkoitus jatkua 11.7.2022
saakka. Käytännössä Teollisuusliitto on lakkoillut ilman mandaattia, koska henkilöstöstä 85
prosenttia on käynyt töissä lakon aikana, eivätkä ole halunneet lakkoa julistettavaksi.

– Meillä on nyt olemassa paikallinen sopimus, ja vetoammekin Teollisuusliittoon lakon
lopettamiseksi. Näin saataisiin työrauha palautettua, ja lakon päättyminen varmistaisi myös
tuotannon jatkumisen ilman häiriöitä, Juha-Matti Silver jatkaa.

Tuotannon työntekijöiden edustajat osallistuivat paikallisiin sopimusneuvotteluihin
luottamusvaltuutettu Jukka Suotulan johdolla.

– Neuvottelut sujuivat joustavasti, ja asioista pystyttiin sopimaan hyvässä hengessä. Työntekijöille
on tärkeää, että esimerkiksi tuotantolisät ovat sopimuksessa mukana. Uskon, että molemmat
osapuolet ovat lopputulokseen tyytyväisiä. Nyt kun sopimus on syntynyt, olisi aiheellista saada työrauha palautettua ja jatkaa työntekoa hyvillä mielin, Jukka Suotula sanoo.

Paikallisen sopimuksen Sievi Element Oy:n työehdoista allekirjoittivat Juha-Matti Silver (vas.), Joni Kulmala, Simo Viljamaa, Jukka Suotula ja Markus Göös.

Sievi Elementin elementtitehdas sijaitsee Sievissä, mistä yhtiö toimittaa puurakenteisia
seinäelementtejä sekä valmisosia ammattirakentajien tarpeisiin.

Lisätiedot:
Juha-Matti Silver, toimitusjohtaja
Sievi Group Oy
puh. 044 557 9854
juha-matti.silver@sievigroup.fi