Sievi Elementiin kohdistuvat työtaistelutoimet

TIEDOTE 5.7.2022

Teollisuusliitto ry on tänään 5.7.2022 kertonut tehneensä aamupäivän aikana rikosilmoituksen Oulun poliisille Sievi Element Oy:sta. Teollisuusliiton ilmoituksen mukaan rikosilmoituksessa pyydetään poliisia tutkimaan, onko Sievi Elementin työntekijöiden järjestäytymisvapautta rikottu, koska työnantaja ei olisi hyväksynyt Sievi Elementin järjestäytyneiden työntekijöiden valitsemaa luottamusmiestä. Oulun poliisilla ei ollut klo 12.45 merkintää tehdystä rikosilmoituksesta.

Teollisuusliitto on uhkaillut Sievi Elementtiä pitkään rikosilmoituksen tekemisellä. Teollisuusliitto on lähestymisissään kertonut, että he tulevat tekemään rikosilmoituksen, jos Sievi Element ei tee Teollisuusliiton kanssa työehtosopimusta. Sievi Element on pitänyt rikosilmoituksella uhkailua asiattomana tapana edistää työehtosopimusneuvotteluja. Oikeusvaltiossa kuka tahansa voi tehdä rikosilmoituksen, jos epäilee mahdollista rikosta ja rikosilmoituksen myötä poliisi tutkii tapahtuneen. Mahdollisuus rikosilmoituksen tekemiseen ja joutuisa rikosten tutkinta on tärkeä osa oikeusvaltiota, eikä sitä pitäisi käyttää painostuskeinona.

Sievi Elementillä on 35 tuotannon työntekijää. Selvä enemmistö heistä on valinnut edustajakseen luottamusvaltuutetun, joka on pakottavan lainsäädännön mukaan henkilöstön edustaja. Teollisuusliiton organisoiman luottamusmiehen valintaan on työnantajan tietojen mukaan osallistunut neljä Sievi Elementin Teollisuusliittoon kuuluvaa työntekijää.

Luottamusmiehen asema perustuu työehtosopimukseen. Sievi Elementin työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta ei ole voimassa. Pakottavan lainsäädännön mukaan henkilöstön edustajana voi toimia vain luottamusvaltuutettu. Tästä huolimatta Sievi Element ei ole lakkauttanut luottamusmiehen asemaa, vaan järjestäytyneet työntekijät voivat edelleen järjestäytymisvapauden puitteissa valita keskuudestaan luottamusmiehen ja näin on myös tehty. Sievi Element kunnioittaa Teollisuusliittoon kuuluvien työntekijöidensä päätöstä ja luottamusmiehen valintaa.

Sievi Element kuitenkin kiistää, että luottamusmies voisi toimia henkilöstön edustajana. Sievi Element kiistää luottamusmiehen aseman, ei valintaa.

On erittäin hyvä, että poliisi tutkii tämän periaatteellisen kysymyksen. Sievi Element on täysin vakuuttunut siitä, että yhtiö ja sen henkilöstö ovat toimineet lainsäädännön mukaisesti.

Lisätiedot:
Juha-Matti Silver, toimitusjohtaja
Sievi Group Oy
puh. 044 557 9854
juha-matti.silver@sievigroup.fi