Sievi Elementiin kohdistuvien työtaistelutoimien tilanne

TIEDOTE 9.9.2022

Teollisuusliitto ry on jatkanut Sievi Elementiin kohdistuvaa lakkoa 2.10.2022 asti. Lakko on alkanut 13. kesäkuuta. Lakolla ei ole ollut juurikaan vaikutusta Sievi Elementin tuotantoon.

Sievi Element on tehnyt henkilöstönsä kanssa paikallisen sopimuksen työehdoista. Neuvotteluissa henkilöstöä edusti henkilöstön enemmistön valitsema luottamusvaltuutettu. Selvä enemmistö Sievi Elementin työntekijöistä on tyytyväisiä sopimukseen ja vastustaa Teollisuusliiton työtaistelutoimenpiteitä.

Valtaosa Sievi Elementin työntekijöistä on vedonnut luottamusvaltuutetun johdolla Teollisuusliittoon kirjallisesti lakon lopettamiseksi. Vetoomuksen mukaan neuvottelut ”käytiin hyvässä hengessä molempia osapuolia kuullen ja työntekijät ovat tyytyväisiä työehtoihin”.

– Työntekijöiden edustajana totean, että työnseisaus ei edusta henkilöstössä enemmistön mielipidettä. Haluamme palauttaa työpaikalle työrauhan ja sen johdosta toivon työnseisauksen päättymistä, vaaditaan Teollisuusliitolle tehdyssä vetoomuksessa, jonka on allekirjoittanut henkilöstön luottamusvaltuutettu sekä 80 prosenttia yhtiön työntekijöistä.

Teollisuusliitto ei hyväksy paikallista sopimusta

Teollisuusliitto ei hyväksy Sievi Elementin ja henkilöstön välistä paikallista sopimusta. Teollisuusliitto ei myöskään hyväksy, että henkilöstöä edustaa henkilöstön enemmistön valitsema luottamusvaltuutettu.

Sievi-konsernin toimitusjohtaja Juha-Matti Silver ihmettelee Teollisuusliiton toimintaa.

– Työntekijöiden selvä enemmistö on tyytyväisiä sopimukseen ja on vedonnut liittoon, että työtaistelutoimenpiteet päättyisivät. On erikoista, että liitto ei kunnioita työntekijöiden toivomusta, Silver sanoo.

Yhtiössä ei tiedetä, miksi Teollisuusliitto painostaa juuri Sievi Elementiä.

– Suuri osa alamme yhtiöstä on jättänyt työehtosopimuksen liiton kanssa tekemättä, sopimusvapauden puitteissa. Olemme aidosti neuvotelleet ja sopineet työehdoista henkilöstön kanssa. Henkilöstön toiveilla oli suuri vaikutus sopimuksen sisältöön, Silver sanoo.

– Ymmärtäisin liiton toimenpiteet, jos olisimme heikentäneet työntekijöiden ehtoja tai henkilöstömme tukisi liiton toimenpiteitä, mutta tästä ei ole kysymys. Sievi Element on siinä mielessä onnekkaassa tilanteessa, että työtaistelutoimenpiteiden vaikutus yhtiöön on ollut vain vähäinen. Monet yhtiöt eivät liiton asettamaa painetta kestäisi, Silver toteaa.

Yrittäjien Pentikäinen: Kiusanteko pitää lopettaa

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tuomitsee Teollisuusliiton toiminnan.

– Liiton toiminta on kiusantekoa. Henkilöstön enemmistö vastustaa lakkoa, joka ei pure. Siitä huolimatta liitto jatkaa kiusantekoa, joka kohdistuu paitsi yrityksiin myös sen henkilöstöön. Tätä uhkailua ja pelottelua on mahdoton ymmärtää oikeusvaltiossa, Pentikäinen sanoo.

Sievi Element toivoo, että Teollisuusliitto päättäisi työtaistelutoimenpiteet mahdollisimman pian.

– Henkilöstö on joutunut tekemään pitkää päivää. Saarto on vaikeuttanut yhteistyökumppaniemme toimintaa. Kiitän suuresti niin henkilöstöämme kuin luotettavia yhteistyökumppaneitamme. Samoin toivotan ilomielin lakossa olevat työntekijät takaisin töihin, Silver päättää.

Sievi Element kertoo tilanteesta ja liiton vaatimuksista sekä kommentoi Teollisuusliiton virheellisiä väitteitä tarkemmin ohessa olevalla Q&A -dokumentilla.

Lisätiedot:
Juha-Matti Silver, toimitusjohtaja
Sievi Group Oy
puh. 044 557 9854
juha-matti.silver@sievigroup.fi

Q&A Sievi Element Oy – Teollisuusliitto Ry

 Sievi Elementin näkemys tilanteesta 9.9.2022:

 1. Mekaanisen metsäteollisuuden valtakunnallinen työehtosopimus päättyi viime vuoden lopulla, eikä uutta työehtosopimusta olla sopimassa järjestöjen välillä. Yhtiön piti päättää, sopiiko se jatkossa työehdoista paikallisesti suoraan henkilöstön kanssa vai Teollisuusliiton kanssa työehtosopimuksella.
 1. Henkilöstön enemmistö oli paikallisen sopimisen kannalla. Myös työnantaja näki paikallisen sopimisen hyvänä ratkaisuna. Paikallisessa sopimisessa neuvottelupöydässä istuvat ne ihmiset, jotka parhaiten tuntevat paikalliset olot. Lisäksi neuvotteluasetelma on tasapainoisempi, kuin jos työnantaja neuvottelisi Teollisuusliiton kanssa.
 1. Paikallista sopimusta koskevat neuvottelut käytiin henkilöstön ja työnantajan välillä hyvässä hengessä. Työnantaja teki oman esityksen työehdoista. Esityksen mukaan henkilöstön ehdot eivät heikentyisi verrattuna vanhaan työehtosopimukseen. Henkilöstön enemmistö valitsi keskuudestaan luottamusvaltuutetun. Kutsu valintatilaisuuteen lähetettiin hyvissä ajoin etukäteen ja ennen Teollisuusliiton organisoimien työtaistelutoimenpiteiden alkamista.
 1. Henkilöstö ja työnantaja neuvottelivat sopimuksen sisällöstä yhdessä. Henkilöstö esitti työnantajan esityksen pohjalta huomioita, kommentteja ja muutosehdotuksia, jotka käsiteltiin neuvottelutilaisuudessa. Työnantaja suostui moniin henkilöstön esittämiin muutosehdotuksiin. Lopulta henkilöstö ja työnantaja tekivät paikallisen kaksivuotisen sopimuksen työehdoista, joka on molempia osapuolia sitova sopimuksen voimassaoloajan. Molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä sopimukseen. Työnantaja, työntekijöiden luottamusvaltuutettu ja 80 % Sievi Elementin tuotannon työntekijöistä on vedonnut Teollisuusliittoon työtaistelutoimenpiteiden päättämiseksi, mutta liitto ei ole kunnioittanut työntekijöiden toivomusta.

Sievi Elementin vastaukset Teollisuusliiton esittämiin virheellisiin väitteisiin:

Väite #1:

Teollisuusliitto:

 • 74 % Sievi Elementin työntekijöistä kuuluu Teollisuusliittoon.
 • Henkilöstön enemmistö kannattaa työtaistelutoimenpiteitä ja sitä, että työnantaja neuvottelisi Teollisuusliiton kanssa työehtosopimuksen.

Sievi:

 • Sievi Elementillä työskentelee tuotannon työntekijöinä noin 35 henkilöä. Työnantajalla ei ole tietoa siitä, kuinka moni työntekijöistä kuuluu Teollisuusliittoon. Työntekijöiden luottamusvaltuutettu toimi aiemin luottamusmiehenä ja hänellä oli siten tieto siitä, kuinka moni työntekijöistä kuului Teollisuusliittoon. Hänen mukaansa Teollisuusliittoon kuuluvia työntekijöitä on enää muutama. Luottamusmiestä oli valitsemassa neljä Teollisuusliittoon kuuluvaa työntekijää. Luottamusvaltuutetun mukaan moni työntekijä on eronnut Teollisuusliitosta ja liittynyt Yleiseen työttömyyskassa YTK:hon. Työntekijä saa YTK:sta yhtä hyvän työttömyysturvan kuin liittoon kuulumalla, mutta huomattavasti halvemmalla. Neljä työntekijää 35 työntekijästä tarkoittaisi, että 11 % Sievi Elementin työntekijöistä olisi Teollisuusliiton jäseniä.
 • Työnantaja on keskustellut tilanteesta työntekijöiden ja luottamusvaltuutetun kanssa ja keskustelujen perusteella selvä enemmistö työntekijöistä on tyytyväisiä tehtyyn paikalliseen sopimukseen, vastustaa Teollisuusliiton työtaistelutoimenpiteitä ja vastustaa sitä, että työnantaja neuvottelisi Teollisuusliiton kanssa työehtosopimuksen. 28 työntekijää eli 80 % työntekijöistä on kirjallisesti vedonnut Teollisuusliittoon, että liitto lopettaisi työtaistelutoimenpiteet. Työnantaja kunnioittaa henkilöstön toivomusta ja toivoisi, että myös Teollisuusliitto tekisi niin.

Väite #2:

TL: Luottamusvaltuutettu on valittu kyseenalaisella menettelyllä.

 • Luottamusvaltuutettu on valittu työnantajan aloitteesta.
 • Teollisuusliittoon kuuluvat työntekijät eivät ole voineet osallistua luottamusvaltuutetun valintaan, koska valintaan on ryhdytty lakon aikana.
 • Tehty paikallinen sopimus on pätemätön, koska luottamusvaltuutettu ei voi edustaa henkilöstöä työehdoista neuvoteltaessa.

Sievi:

 • Luottamusvaltuutettu on valittu työntekijöiden aloitteesta. Työnantaja on esitellyt esityksensä työehdoista neuvottelujen aloittamiseksi. Samassa yhteydessä työnantaja totesi, että sopimuksen ehdoista voidaan keskustelle koko henkilöstön kanssa tai henkilöstö voi niin halutessaan valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun. Henkilöstö päätti valita luottamusvaltuutetun, jonka kanssa neuvotteluja käytiin.
 • Kutsu kaikille työntekijöille osallistua luottamusvaltuutetun valintatilaisuuteen lähetettiin hyvissä ajoin ennen tilaisuutta. Kutsu lähetettiin ennen lakon alkamista, joten Teollisuusliitoon kuuluvilla työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua luottamusvaltuutetun valintaan. Enemmistö työntekijöistä oli luottamusvaltuutetun valinnan kannalla. Luottamusvaltuutettu valittiin erityisesti edustamaan henkilöstöä neuvoteltaessa työehdoista työnantajan kanssa.
 • Sopimus on pätevä. Luottamusvaltuutettu on valittu työsopimuslain mukaisesti. Luottamusvaltuutetulla on pakottavan työlainsäädännön mukainen toimivalta edustaa henkilöstöä myös työpaikan yleisiä työehtoja koskevassa asiassa.

Väite #3:

TL: Työnantaja on yksipuolisesti sanellut työehdot. Työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa työehtoja.

Sievi: Työnantaja teki aloitteen neuvottelujen aloittamiseksi esittelemällä työnantajan esityksen työehdoista. Tämän jälkeen sopimuksesta neuvoteltiin henkilöstön kanssa ja työnantajan esitykseen tehtiin useita henkilöstön toivomia muutoksia. Työantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa ehtoja, vaan sopimus on molempia osapuolia sitova sopimuksen voimassaoloajan, eli kaksi vuotta.

Väite #4:

TL: Työnantaja on loukannut työntekijöiden järjestäytymisvapautta lakkauttamalla luottamusmiehen tehtävän.

Sievi: Teollisuusliitto on 1.7.2022 ilmoittanut, että Sievi Elementin järjestäytyneet työntekijät ovat valinneet keskuudestaan luottamusmiehen. Työnantaja hyväksyy luottamusmiehen valinnan. Työnantaja ei kuitenkaan hyväksy sitä, että luottamusmies voisi edustaa henkilöstöä tai edes järjestäytyneitä työntekijöitä neuvotteluissa työnantajan kanssa.  Työnantaja kiistää luottamusmiehen aseman. Henkilöstön lakisääteinen edustaja on luottamusvaltuutettu. Luottamusmiehen asema taas perustuisi työehtosopimukseen, jollaista ei ole voimassa. Enemmistö Sievi Elementin työntekijöistä on valinnut luottamusvaltuutetun. Työnantajan käsityksen mukaan luottamusmiehen valinnassa oli mukana neljä Teollisuusliittoon kuuluvaa työntekijää.

Väite #5:

TL: Työnantaja on painostanut pääluottamusmiehen jättämään tehtävänsä.

Sievi: Entinen luottamusmies ja nykyinen luottamusvaltuutettu on kertonut, että hän erosi luottamusmiehen tehtävästä omasta päätöksestä, koska liiton toiminta ei ollut oikein.

Väite #6:

TL: Työnantaja on painostanut työntekijöitä.

Sievi:

 • Työnantaja on painottanut, että myös työtaistelutoimenpiteiden aikana jokaisella on oikeus tehdä työtä ja jokaisella on oikeus osallistua lakkoon, myös järjestäytymättömillä työntekijöillä. Työnantaja on keskustellut lakosta työntekijöiden kanssa, mutta ei ole painostanut työntekijöitä. Tietenkin työnantaja on ilmaissut toiveensa siitä, että mahdollisimman moni tekisi töitä myös lakon aikana.
 • Työntekijöiden luottamusvaltuutetun mukaan Teollisuusliitto on painostanut työntekijöitä lakkoon soittelemalla heille useaan otteeseen monta päivää peräkkäin. Teollisuusliiton edustajat ovat myös toistuvasti käyneet työntekijöiden kotiovilla, minkä työntekijät ovat kokeneet ahdistavaksi.

Väite #7:

TL: Työnantaja on käyttänyt lakon murtamiseen ulkopuolista työvoimaa ja houkutellut työntekijöitä tekemään lakon aikana ylitöitä ylikompensoivilla ylityökorvauksilla.

Sievi:

 • Työnantaja on käyttänyt vuokratyövoimaa samassa määrin kuin ennen lakkoa. Työnantajalla olisi oikeus käyttää vuokratyövoimaa huomattavasti laajemmissa määrin, sillä työnantajalla on oikeuskäytännön mukaisesti oikeus ryhtyä työtaistelusta aiheutuvien seuraamusten suhteen tarkoituksenmukaisiin rajoittamistoimenpiteisiin. Omaisuuden suoja on turvattu ihmisoikeutena sekä perustuslaissa. Samoin elinkeinon harjoittamisen vapaus on turvattu perustuslaissa.
 • Osa työntekijöistä on joutunut työtaistelutoimenpiteistä johtuen tekemään ylitöitä ja työnantaja on heille kiitollinen. Ylityökorvaukset on maksettu yhtiön käytännön mukaisesti.
 • Teollisuusliitto on poikkeuksellisesti korottanut Sievi Elementin Teollisuusliittoon kuuluville työntekijöille maksettavaa lakkoavustusta 100 eurosta 150 euroon.

Väite #8:

TL: Työnantaja on ilmoittanut maksavansa työntekijöille YTK:n jäsenmaksun, mutta vastaavaa etua ei ole annettu Teollisuusliittoon tai muihin ammattiliittoihin järjestäytyneille työntekijöille.

Sievi: YTK:n jäsenmaksu on työntekijöiden kanssa tehdyn työehtoja koskevan sopimuksen mukaisesti henkilöstöetu, joka koskee koko henkilöstöä. Näin ollen myös Teollisuusliittoon kuuluvat voivat halutessaan hyödyntää etua.

Väite #9:

TL: Sievi Elementin työntekijöiden ehdot ovat koko alan heikoimmat.

Sievi: Työnantajan ja työntekijöiden välisen sopimuksen mukaan työntekijöiden ehdot eivät heikentyneet miltään osin suhteessa aiemmin voimassa olleeseen työehtosopimukseen. Palkkoja korotettiin alan yleisen linjan mukaisesti. Työntekijöiden ehtoja parannettiin monella eri tavalla. Parannukset olivat sellaisia, jotka työnantaja ja työntekijät yhdessä katsoivat olevan työntekijöiden ja yhtiön etujen mukaisia. Noin puolet mekaanisen metsäteollisuuden alan yrityksistä on tehnyt Teollisuusliiton kanssa työehtosopimuksen. Työnantaja on tietoinen sopimusten pääasiallisesta sisällöstä ja voi todeta, että Sievi Elementillä työntekijöiden ehdot ovat kokonaisuutena arvioiden paremmat, kuin niissä työehtosopimuksissa, joita yritykset ja Teollisuusliitto ovat tehneet. Teollisuusliittoa harmittanee se, että työntekijöiden työehtoja parannettiin työnantajan ja työntekijöiden yhdessä hyväksi katsomaan suuntaan, eikä siihen suuntaan, joka Hakaniemessä katsottiin olevan Teollisuusliiton etujen mukaista. Noin puolet mekaanisen metsäteollisuuden alan noin 200 yrityksestä ei ole tehnyt työehtosopimusta Teollisuusliiton kanssa. Liitto on kohdistanut työtaistelutoimenpiteitä kuitenkin vain muutamaan alan yritykseen, Sievi Element mukaan lukien. Yhtiö ei tiedä, miksi juuri heihin on kohdistettu työtaistelutoimenpiteitä. Teollisuusliiton toiminta vaikuttaa sattuman varaiselta, eikä Teollisuusliitto vaikuta ajattelevan yhtiön työntekijöiden etua jatkaessaan työtaistelutoimenpiteitä, vaikka selvä enemmistö yhtiön työntekijöistä niitä vastustaa.

Teollisuusliiton 5.7.2022 tekemä rikosilmoitus:

Teollisuusliitto teki 5.7.2022 rikosilmoituksen yhtiöstä. Yhtiö ei ole nähnyt rikosilmoitusta. Teollisuusliiton ilmoituksen mukaan rikosilmoituksessa pyydetään poliisia tutkimaan, onko Sievi Elementin työntekijöiden järjestäytymisvapautta rikottu, koska työnantaja ei olisi hyväksynyt Sievi Elementin järjestäytyneiden työntekijöiden 1.7.2022 valitsemaa luottamusmiestä. Käytännössä epäiltynä tullee olemaan yhtiön johto, ei missään tapauksessa sen työntekijät.

Teollisuusliitto on uhkaillut yhtiötä pitkään rikosilmoituksen tekemisellä. Teollisuusliitto on lähestymisissään kertonut, että he tulevat tekemään rikosilmoituksen, jos yhtiö ei tee Teollisuusliiton kanssa työehtosopimusta. Yhtiö on pitänyt rikosilmoituksella uhkailua asiattomana tapana edistää työehtosopimusneuvotteluja. Oikeusvaltiossa kuka tahansa voi tehdä rikosilmoituksen, jos epäilee mahdollista rikosta ja rikosilmoituksen myötä poliisi tutkii tapahtuneen. Mahdollisuus rikosilmoituksen tekemiseen ja joutuisa rikosten tutkinta on tärkeä osa oikeusvaltiota, eikä sitä pitäisi käyttää painostuskeinona.

Selvä enemmistö työtekijöistä on valinnut edustajakseen luottamusvaltuutetun, joka on pakottavan lainsäädännön mukaan henkilöstön edustaja. Teollisuusliiton organisoimaan luottamusmiehen valintaan on työnantajan tietojen mukaan osallistunut neljä yhtiön Teollisuusliittoon kuuluvaa työntekijää. Luottamusmies ei voi toimia yhtiön työntekijöiden edustajana, koska yhtiötä koskevaa työehtosopimusta ei ole enää voimassa. Tämä tietenkin harmittaa Teollisuusliittoa, koska he haluaisivat saada päättää yhtiön asioista Teollisuusliittoon kuuluvan luottamusmiehen myötä. Yhtiö hyväksyy neljän liittoon kuuluvan työntekijän valitseman luottamusmiehen valinnan, mutta ei hyväksy hänen asemaa koko henkilöstön edustajana. Työntekijöiden edustajana toimii lain ja työntekijöiden valinnan mukaisesti luottamusvaltuutettu.

Yhtiön johto pitää erittäin hyvänä sitä, että poliisi tutkii tämän periaatteellisen kysymyksen. Yhtiön johto on täysin vakuuttunut siitä, että yhtiö on toiminut lainsäädännön mukaisesti. 9.9.2022 mennessä poliisi ei ole ollut asiassa yhteydessä yhtiöön.