Sievi Elementiin kohdistuvat työtaistelutoimet ovat päättyneet

TIEDOTE 22.9.2022

Teollisuusliitto lopettaa historiallisen pitkän lakon – paikalliseen sopimukseen ei muutoksia

Teollisuusliitto ry lopettaa kaikki Sievi Element Oy:öön kohdistetut työtaistelutoimenpiteet. Yhtiön ja sen henkilöstön välinen paikallinen sopimus pysyy muuttumattomana voimassa. Samoin luottamusvaltuutetun asema henkilöstön edustajana säilyy.

Sievi Element ja sen henkilöstö tekivät paikallisen sopimuksen työpaikalla sovellettavista yleisistä työehdoista kesäkuussa 2022. Henkilöstöä edusti neuvotteluissa henkilöstön enemmistön valtuuttama luottamusvaltuutettu.

Teollisuusliitto ei hyväksynyt paikallista sopimusta, eikä sitä, että henkilöstöä edustaa luottamusvaltuutettu. Teollisuusliitto vaati, että yhtiö tekisi liiton kanssa työehtosopimuksen. Lisäksi Teollisuusliitto vaati, että koko henkilöstön edustajana toimisi neljän Sievi Elementin Teollisuusliittoon kuuluvan työntekijän valitsema luottamusmies.

Yhtiö ei suostunut Teollisuusliiton vaatimuksiin ja Teollisuusliitto aloitti 13.6.2022 lakon yhtiössä. Heinäkuussa Teollisuusliitto julisti yhtiötä kohtaan saarron. Yli 80 prosenttia Sievi Elementin työntekijöistä vastusti Teollisuusliiton työtaistelutoimenpiteitä.

Sodan jälkeisen Suomen historian pisimpiä lakkoja

Teollisuusliiton organisoima lakko kesti 102 päivää. Lakko on Suomen pisimpiä. Paperiliiton UPM-Kymmene Oyj:öön kohdistunut lakko kesti 112 päivää ja sitä on pidetty Suomen pisimpänä lakkona sotien jälkeen (dosentti Tapio Bergholm Aamulehdessä 3.4.2022).

Työtaistelutoimenpiteillä oli Sievi Elementin toimintaan vain vähäisiä vaikutuksia. Yhtiö piti kiinni henkilöstön kanssa tehdystä paikallisesta sopimuksesta eikä taipunut Teollisuusliiton painostuksen alla.

Yhtiö ja henkilöstö tyytyväisiä paikalliseen sopimukseen

Yhtiö ja sen henkilöstö ovat tyytyväisiä tehtyyn paikalliseen sopimukseen sekä siihen, että Teollisuusliitto päätti lopulta lopettaa työtaistelutoimenpiteet. Yhtiössä on vahva yhteishenki epäoikeudenmukaisiksi koettujen liiton työtaistelutoimenpiteiden jälkeen. Paikallisen sopimuksen myötä henkilöstön työtyytyväisyys ja tuottavuus ovat kasvaneet ja viimeiset kuukaudet ovat vahvistaneet yhtiön johdon ja henkilöstön näkemystä siitä, että paras keino toimia on yhdessä sopien.

”Haluan jälleen kiittää kaikkia Sievi Elementin työntekijöitä, jotka ovat jaksaneet tehdä pitkää päivää liiton painostuksen alla ja työtaistelutoimenpiteistä huolimatta. Kiitän myös luotettavia yhteistyökumppaneitamme. Nämä kuukaudet ovat luoneet uskoa siihen, että paikallisen sopimisen mahdollisuudet paranevat niin tällä alalla kuin yhteiskunnassa laajemminkin”, Sievi-konsernin toimitusjohtaja Juha-Matti Silver sanoo.

”Olemme päässeet henkilöstön kanssa paikallisen sopimisen myötä tilanteeseen, jossa niin työntekijät kuin yhtiö hyötyvät. Toivon, että ammattiliitot kunnioittaisivat työpaikoilla tehtäviä paikallisia sopimuksia ja käyttäisivät lakkoasetta harkitusti”, Silver lisää.

Lisätiedot:
Juha-Matti Silver, toimitusjohtaja
Sievi Group Oy
puh. 044 557 9854
juha-matti.silver@sievigroup.fi