Sievitalo ryhtyy laskemaan rakentamiensa omakotitalojen hiilijalanjäljen

Sievitalo ryhtyy laskemaan ensimmäisenä puutalotoimittajana rakentamiensa puurakenteisten omakotitalojen hiilijalanjäljen. Jatkossa omakotirakentajat voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa tulevan kotinsa hiilijalanjälkeen päättäessään esimerkiksi omakotitalon lämmitysmuodosta ja materiaaliratkaisuista.

– Vastuullisena puurakentamisen edelläkävijänä haluamme vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. Päätös hiilijalanjäljen laskemisesta on osa Sievitalon uudistettua strategiaa, jonka myötä huomioimme terveelliset, kestävät ja ympäristöystävälliset ratkaisut aiempaa laajemmin tuotteissamme, kertoo Sievitalon liiketoimintajohtaja Heikki Linna.

Sievitalo laskee hiilijalanjäljen jokaisesta myymästään omakotitalosta. Linnan mukaan rakennuttaja saa laskelman automaattisesti samaan tapaan kuin energiatodistuksen. Yhdessä ne auttavat asiakasta optimoimaan rakentamisen kokonaisuutta.

Sievitalo osallistuu lisäksi ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen pilotointiin, jossa haetaan kokemuksia hiilijalanjälkilaskennan arvioinnin sujuvuudesta ja toimivuudesta.

– Osallistumalla pilotointiin saamme paljon sellaista tietoa, jonka avulla pystymme auttamaan asiakasta tekemään valintoja silloin, kun hän haluaa pienentää kotinsa hiilijalanjälkeä. Sievitalo hyödyntää pilotista kertyvää tietoa myös tuotekehityksessään, minkä ansiosta pystymme vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin, Linna korostaa.

 

Mittaukset koko elinkaaren ajalta

Sievitalolle hiilijalanjäljen laskee Vesitaito Oy, joka on johtava uudisrakennusten energiaselvitysten laatija.

Mittauksissa käytetään ympäristöministeriön kehittämää arviointimenetelmää. Se kattaa rakennuksen koko elinkaaren rakennustuotteiden valmistuksesta kuljetuksiin, työmaatoimintoihin, asumiseen sekä elinkaaren lopulla tapahtuvaan purkamiseen ja kierrätykseen.

– Hiilijalanjälki kuvaa rakentamisesta aiheutuvia kasvihuonepäästöjä, jotka aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Laskennan tarkoituksena on selvittää, miten paljon päästöjä rakennus tuottaa koko olemassa olonsa aikana. Tämä auttaa löytämään suunnitteluvaiheessa optimaalisen ratkaisun, joka tuottaa mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen, kertoo Vesitaito Oy:n toimitusjohtaja Heikki Virkkunen.

Hän mukaansa Sievitalon päätös osoittaa vastuullisuutta sekä yhtiön tahtotilaa pienentää hiilijalanjälkeä yhdessä asiakkaidensa kanssa.

– Samassa yhteydessä hiilijalanjäljen kanssa lasketaan hiilikädenjälki, jolla mitataan rakennusten myönteisiä ilmastovaikutuksia. Hiilijalanjäljen laskeminen ei ole vielä pakollista, mutta se on tulossa rakentamismääräyksiin lähivuosina raja-arvoineen. Kun laskenta tulee pakolliseksi, Sievitalolle on siinä vaiheessa ehtinyt kertyä edelläkävijänä vankka kokemus hiilijalanjäljen laskemisesta, Virkkunen sanoo.

 

Lisätiedot:

Heikki Linna, liiketoimintajohtaja
Sievitalo
040 0892 589
heikki.linna@sievitalo.fi
www.sievitalo.fi

 

Heikki Virkkunen, toimitusjohtaja
Insinööritoimisto Vesitaito Oy
0207 888 161
heikki.virkkunen@vesitaito.fi
www.vesitaito.fi

 

Sievitalo on erikoistunut arjessa toimivien talopakettien ja asumisratkaisujen suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Sievitalo kuuluu Sievi Group-konserniin ja se hyödyntää tuotannossaan koko konsernin osaamista. Sievitalolla on vahva kokemus tuhansien kotien rakentamisesta. Sievitalon toiminnan keskeisiä arvoja ovat terveellinen ja kestävä rakentaminen, ajanmukaiset talomallit ja materiaalit, ympäristöystävällisyys sekä nykyaikaisen talotekniikan hyödyntäminen.

 

Vesitaito on valtakunnallinen markkinajohtaja uudisrakennusten energiaselvitysten laadinnassa. Yhtiö toimittaa tuhansia uudisrakennusten energiaselvityksiä vuosittain. Vesitaidon markkinaosuus uudispientaloissa on noin 60 prosenttia ja asuinkerrostaloissa yli 20 prosenttia. Uudisrakennusten hiilijalanjälkilaskentaa yhtiö on tehnyt vuoden 2019 alusta.