Vuoden 2022 vahvistettu tilinpäätös

Vuoden 2022 tilinpäätöksemme on valmis! Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Sievi Group konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 9 prosenttia 80 miljoonaan euroon. Olemme erittäin ylpeitä tästä saavutuksesta ja haluamme kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme tuesta.

Vaikka materiaalien hinnankorotukset ovat rasittaneet merkittävästi vuoden 2022 tulostamme, olemme silti onnistuneet säilyttämään kannattavuutemme. Käyttökatteemme oli 4,7 miljoonaa euroa, mikä on erinomainen suoritus tiukassa markkinatilanteessa.

Haluamme kiittää myös henkilöstöämme, joka on ollut avainasemassa tämän saavutuksen aikaansaamiseksi.

Kuluvan vuoden budjetoitu liikevaihtomme on 60 miljoonaa euroa. Laskevasta liikevaihdosta huolimatta konsernin kannattavuus tulee edelleen säilymään hyvällä tasolla. Tämä on seurausta Sievi Groupin monijalkaisesta liiketoimintamallista ja vahvasta taloudellisesta asemasta, jotka ovat auttaneet meitä menestymään myös haastavina aikoina.

Vaikka tuleva vuosi tuo rakennusalalle mukanaan haasteita, olemme luottavaisia tulevaisuuden suhteen ja jatkamme panostamista strategisiin projekteihimme sekä henkilöstömme hyvinvointiin. Tämä on avain menestykseemme ja varmistaa, että voimme jatkossakin tarjota parasta mahdollista palvelua asiakkaillemme. 💚

 Sievigroup Sievitalo Sievielement Sievi hyvinvointitilat Sieviasunnot